Bezpečnostní agentura
Jednoduché řešení složitých problémů

Korporátní nabídka:

1/ Správa provozoven

Naše zkušenosti ukazují, že kriminalita na pracovištích je minimálně z 50 % páchána některým ze zaměstnanců klienta. Kriminalitu nelze plně odstranit, ale dosahujeme velmi dobrých výsledků v její minimalizaci, prostřednictvím jejího odhalování a tvorby preventivních pravidel.

Strážní služba

Strážní služba

  • Strážný v obleku
  • Strážce se zbraní
  • Ostraha v civilu
  • Recepční
  • Detektiv
  • Psovod

Jednotlivé specialisty kombinujeme dle charakteru provozovny a představ klienta o jejím fungování. Plně se orientujeme na zvolené cíle zadavatele, který o dalším postupu rozhoduje na základě námi provedeného bezpečnostního auditu a návrhu bezpečnostní politiky.

dohled nad dodržováním interních pravidel

Dohled nad dodržováním interních pravidel

Plnění pracovních povinností, pravidla pro používání mobilních telefonů, návštěv na pracovišti, styk s třetími osobami. Vytipování potenciálních pachatelů spolupracujících s personálem. V rámci výkonu dohledu provádíme kontroly personálního zázemí, skladů, příjmu a výdeje zboží, vývoz odpadu. Speciální kapitolou je kontrola pokladních, systému nakládání s hotovostí a kontrola vedoucích pracovníků.

kontrola pracovníků

Kontrola pracovníků

Řešíme namátkové kontroly, také témata jakými jsou např. alkohol na pracovišti, ověření místa pohybu zaměstnance v době pracovní neschopnosti, ověřování dalších důležitých informací souvisejících s výkonem pracovní činnosti.

insider

Insider

Máte vysoké rozdíly mezi očekávaným a skutečným stavem zboží / majetku během inventurizací? Využijte našich služeb, přijměte nového skladníka, pokladní, recepční nebo třeba vrátného se „skrytým potenciálem“. Metoda je velmi vhodná pro zjištění principu fungování organizovaných skupin i osobního selhání jednotlivců.

inventurní team

Inventurní team

Supervize průběhu inventurizace zboží / majetku. Velmi účinný nástroj pro správu detašovaných skladů a retailových provozoven.

BOZP a PO

BOZP a PO

Zajišťujeme kompletní servis z hlediska povinností zaměstnanců v rámci nutných školení BOZP a PO. Následně pak napomáháme při uvedení systémů BOZP a PO do praxe formou průběžné osvěty zaměstnanců klienta. Revidujeme užívané dokumenty, provádíme pravidelná školení zaměstnanců, vytváříme návrhy časových harmonogramů a plánů PO.

zajištění<br/>elektronických systémů

Zajištění
elektronických systémů

Od turniketů, přes kamerové systémy až po inteligentní systémy rozpoznávání osob. Provedeme bezpečnostní audit a na jeho základě návrh řešení. Finále bude odpovídat minimálním vytýčeným cílům a ochotě investovat do ochrany a monitoringu pohybu osob v jednotlivých perimetrech.

Trezory a&nbsp;zámečnické práce

Trezory a zámečnické práce

V oboru máme letité zkušenosti, proto jsme přistoupili k vlastní výrobě specifických bezpečnostních prvků dle požadavků klienta. V našem zámečnickém provozu v centru Prahy jsme schopni vyrobit mříže, katry, dveře, trezory, tajné schránky a další vhodné bezpečnostní prvky.

2/ Vysoce specializované služby

„Nikdy neříkej nikdy“. Cvičení profesionálové zvládají většinu situací s rutinním klidem a pomohou vytěžit z události maximum.

Detektivní služby

Detektivní služby

Zjišťování skutečností o pohybu osob, zajištění osobního sledování osob nebo vymezeného prostoru.

Dohledávání odcizeného majetku

Dohledávání odcizeného majetku

V případech, kdy je i přes náročnost této služby vyhodnoceno nalezení majetku jako reálné, jsme připraveni zajistit služby vedoucí k nalezení majetku včetně případného navrácení majiteli.

Zajišťování důkazních materiálů

Zajišťování důkazních materiálů

Rozsah činností je určován klientem (dělení společnosti, užívání věci, zjišťování dalších skutečností).

Zajištění pracovních setkání

Zajištění pracovních setkání

Výběr vhodných prostor (ve zvoleném městě) respektujících nároky na osobní bezpečnost jednotlivých aktérů.

Návrh bezpečnostního protokolu, zajištění a elektronické vyčištění prostoru, osazení bezpečnostních rámů, ochrana vyčleněného perimetru, kontrola přistupujících osob dle předem schváleného seznamu hostů a uložení zbytných předmětů do dočasně zřízeného depozitu.

Mediační služba

Mediační služba

Přímé zastupování nebo přítomnost další osoby / osob ve vyhrocených situacích, jakými mohou být například narovnání majetkoprávních vztahů, ukončení pracovního poměru nebo jiné sdělení nepříjemných skutečností.

Aplikace právních nároků

Aplikace právních nároků

Zajištění odchodu osob, které pozbyly právní nárok k užívání prostor, vyklízení nezákonně užívaných / obývaných budov.

Zjištění skutečného stavu objektu

Zjištění skutečného stavu objektu

Provedení pasportizace části, případně celých objektů nebo pozemků, o jejichž skutečném stavu není majitel dostatečně informován, případně požaduje-li zjištění provést z bezpečnostních nebo z osobních důvodů.

Preventivní činnosti

Preventivní činnosti

Zajištění objektů před vandalismem, případně následné pravidelné kontroly a kontroly dodržování práv a povinností stanovených majitelem objektu.

Aktivní bezpečnost výcvik&nbsp;a&nbsp;školení

Aktivní bezpečnost výcvik a školení

Na základě narůstajícího počtu požadavků ze strany našich klientů jsme zřídili vlastní výcvikové a školící centrum – ULIČNÍK GYM. Reagujeme tak na potřebu školení zaměstnanců, kteří se mohou v rámci výkonu svého zaměstnání dostávat do situací, vyžadujících rutinní reakce, případně nacvičené vzorce chování. Primárně se jedná o základy sebeobrany, osvojení bezpečnostních návyků v souvislosti s možnými scénáři běžného pracovního dne. Cílem je minimalizace následků způsobených drobnými ataky, či jinými stresovými situacemi.

Privátní nabídka:

1/ Zajištění majetku

Uzavřený resort, vilová čtvrť, vlastní rezidence – 3 základní řešené typy. Díky znalostem v oboru můžeme nabídnout širokou škálu ověřených produktů od světových renomovaných značek. Pokud si nevyberete, máme vlastní zámečnickou dílnu v Praze v Nuslích. Výhodou je pak možnost osobní konzultace jednotlivých segmentů přímo s techniky a bezpečnostním expertem.

Prvky pasivní bezpečnosti

Prvky pasivní bezpečnosti

Základní prvky mohou tvořit konstrukční součásti budov a jejich okolí. Například oplocení, bezpečnostní vjezdy, brány, vchody, mříže a další doplňková kování, trezory. Již jsme realizovali také trezorové místnosti, bezpečnostní úkryty.

Elektronické zabezpečení perimetru

Elektronické zabezpečení perimetru

Elektrické ohradníky, aktivní a pasivní zrcadla.

Komunikační a&nbsp;kamerové systémy

Komunikační a kamerové systémy

Na základě požadavku zákazníka, obhlídky na místě a našich zkušeností, provádíme návrhy včetně následné montáže elektronických zabezpečovacích a kamerových systémů pro komerční i soukromé potřeby. Zajistíme hlídání bezpečnostní agenturou a nepřetržitý vzdálený dohled nad střeženým objektem z mobilního telefonu, nebo Vašeho počítače. Provádíme zabezpečení vnitřních i venkovních prostor za použití nejmodernější technologie pro bezpečný pobyt a pohyb chráněných osob.

Systémy pro rozpoznání osob

Systémy pro rozpoznání osob

Členové rodiny, osoby s přístupovými kartami, nastavení práv přístupů a manipulace systémem.

Prvky bezpečnosti bezdrátové komunikace

Prvky bezpečnosti bezdrátové komunikace

Ochrana proti odposlechům, šifrovací zařízení, Faradayovi klece.

2/ Ostraha a doprovod osob

Řešíte v rodině komplikovanou situaci, chcete vyloučit riziko vzniku neočekávaných skutečností spojených s emocionálně vypjatými momenty, nebo plánujete výlet na místo, kam byste raději nechodili? Vezměte nás s sebou. Nebo jen chcete doplnit svůj dům o sadu bezpečnostních kamer?

Mediační služba

Mediační služba

Přítomnost další osoby/osob ve vyhrocených situacích jakými mohou být např. rozvody, narovnání majetkoprávních vztahů v rodině, ukončení poměru, žádost o vrácení finančních prostředků nebo jiné sdělení nepříjemných skutečností.

Aplikace právních nároků

Aplikace právních nároků

Zajištění vystěhování osob, které pozbyly právní nárok k užívání bytových prostor, vyklízení nezákonně užívaných/obývaných budov.

Zjištění skutečného stavu bytu/objektu

Zjištění skutečného stavu bytu/objektu

Provedení pasportizace bytu, případně celých objektů, hal nebo pozemků, o jejichž skutečném stavu není majitel dostatečně informován, případně požaduje-li zjištění provést, ať již z bezpečnostních, nebo osobních důvodů.

Detektivní služby

Detektivní služby

Zjišťování skutečností o pohybu osob, zajištění osobního sledování osob, nebo vymezeného prostoru.

Dohledávání odcizeného majetku

Dohledávání odcizeného majetku

V případě, že je po úvodní bezplatné konzultaci vyhodnocena možnost dohledání majetku (např. se nejedná o stříbrnou Škodu Octávii první generace), pak je možné zajistit služby vedoucí k jeho nalezení, včetně případného navrácení majiteli.

Zajišťování důkazních&nbsp;materiálů

Zajišťování důkazních materiálů

Rozsah činností je určován klientem (rozvod, pracovní neschopnost, užívání věci, náhradní bydlení).

Partneři

Společně s našimi partnery nabízíme komplexní řešení v dynamicky se rozvíjejícím oboru bezpečnostních služeb. Hlavní výhody spatřujeme v dlouhodobě stabilním jednotném kolektivu odborníků.

Reference

Kontakt